Zmiana ceny wody

Od dnia ’01 września 2018′ do ’31 sierpnia 2019′ ulega zmianie cena wody.

Nowa cena to 10,52 zł /m3