Spółdzielnia została nagrodzona w VII konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy” 2022 r. w kategorii „Łatwy Dostęp” organizowanym przez PFRON oddział świętokrzyski w Kielcach. Nagrodę w dniu 5 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odebrali Prezes Zarządu Stanisław Bzymek i Członek Zarządu Andrzej Sierpiński. Wręczenia nagrody dokonali Andrzej Michalski Dyrektor oddziału świętokrzyskiego PFRON oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu Krzysztof Słoń Senator R.P. Nagroda jest wynikiem angażowania się Spółdzielni w pomoc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych w budynkach spółdzielczych takich jak: wykonanie podjazdu przy budynku Wysockiego 8, wymiana barierek i poręczy przy schodach zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych do budynków na półautomatyczne i wymiana wind z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Programy w tym zakresie były współfinansowane ze środków PFRON.


W X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii spółdzielnia mała bez przychodu z inwestycji SML-W „Wanacja w Starachowicach została nagrodzona statuetką za zajęcie I miejsca w swojej kategorii. Ranking organizuje Redakcja „Domów Spółdzielczych” z Redaktorem naczelnym Marią Niedzielską. Odebrał 17 listopada Prezes Zarządu Stanisław Bzymek w Warszawie.


W IX Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji SML-W „Wanacja” w Starachowicach została nagrodzona statuetką za zajęcie III miejsca w swojej kategorii. Nagrodę odebrali w dniu 11 czerwca Prezes Zarządu Stanisław Bzymek i Członek Zarządu Andrzej Sierpiński z rąk Przewodniczącego komisji Pana Jana Sułowskiego w miejscowości Wąsowo. Ranking organizuje Redakcja „Domów Spółdzielczych „ z Redaktorem Naczelnym Panią Marią Wiktorią Niedzielską.