Informacje dotyczące wentylacji mieszkania w czasie użytkowania

W związku z częstymi zgłoszeniami przez mieszkańców szczególnie w okresie jesiennym i wiosennym problemów z występowaniem roszenia szyb okiennych, zawilgoceniem ścian oraz występowaniem pleśni, przypominamy kilka podstawowych zasad :

 1. Dążyć do zainstalowania nawiewników powietrza w oknach ( za wyjątkiem kuchni)
 2. Sprawdzać systematycznie ciąg powietrza przez kratki wentylacyjne
 3. Jeżeli mieszkanie nie posiada nawiewników powietrza, uchylać, rozszczelniać okna, szczególnie gdy się używa kuchenki gazowej,
 4. Nie zastawiać kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience, dbać o ich utrzymanie w czystości

( często są brudne)

 • Niedopuszczalne jest zakładanie wyciągów kuchennych (okapów) do jedynej istniejącej w kuchni kratki wentylacyjnej
 • Przewody wentylacyjne raz w roku winny być przeglądane przez kominiarza lub osoby uprawnione, jest to obowiązek zarządcy
 • Nie należy obniżać temperatury pomieszczeń poniżej optymalnej ( + 20ͦ⁰ C ) gdyż będzie to powodować wzrost wilgoci i rozwoju pleśni

Dlaczego wentylacja jest potrzebna- konieczna ?

Każda aktywność człowieka powoduje powstawanie między innymi wilgoci i dwutlenku węgla ( CO 2 )

 • Istotnym powodem wentylacji i wietrzenia pomieszczeń jest usuwanie pary wodnej z powietrza i utrzymanie jego wilgotności względnej na poziomie 40-60% wilgotności
 • W ciągu godziny oddychania jedna osoba produkuje średnio około 19 litrów dwutlenku węgla ( CO2 )
 • Przy braku sprawnej wentylacji generowana wilgoć będzie się akumulować w pomieszczeniu aż do osiągnięcia poziomu krytycznego i nieporządanych widocznych skutków
 • Nadmiar wilgoci w powietrzu kondensuje się na najzimniejszych częściach w mieszkaniu powodując niebezpieczne zawilgocenie ścian i okien
 • Termomodernizacja budynków oraz nowe szczelne okna ma ma celu wprowadzenie oszczędności związanych z ogrzewaniem, co powoduje brak dróg napływu świeżego powietrza, a szczególnie pary wodnej w powietrzu będzie się kondensować na ścianach i oknach – zaparowane szyby

CO TRZEBA ZROBIĆ – dla poprawy sytuacji :

 • Systematycznie wietrzyć mieszkanie
 • Dbać by nawiewniki powietrza ( jeżeli są ) w oknach były otwarte i stale doprowadzały świeże – nowe powietrze do mieszkania
 • Zapewnić drogę dopływu powietrza wewnątrz mieszkania pozostawiając szczeliny między drzwiami pomieszczeń a podłogą
 • Przestrzegać zasad wymienionych na wstępie artykułu

PAMIETAJMY, ŻE TYLKO TYLE POWIETRZA WYDOSTANIE SIĘ Z MIESZKANIA ILE WCZEŚNIEJ DO NIEGO WPUŚCIMY

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI