Remont mieszkania

Planując przeprowadzenie remontu mieszkania należy się do niego odpowiednio przygotować. Każdy posiadacz prawa do mieszkania, czy to mieszkając wiele lat, czy też stając się jego nowym użytkownikiem planuje przeprowadzenie remontu.

Przeprowadzajcie Państwo remont mieszkania z zachowaniem norm współżycia dobrosąsiedzkiego, pamiętając że w pozostałych mieszkaniach mieszkają Wasi sąsiedzi, dla których Wasz remont powinien być jak najmniej uciążliwy.

Remonty obejmują różny zakres prac, czasem jest to tylko odświeżenie – drobna kosmetyka, ale często zakres remontu jest znacznie większy i nierzadko zmieniana jest aranżacja wnętrz ( m.in. wyburzanie ścian ). Każdy remont winien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Dlatego zanim Państwo przystąpicie do jego planowania i przeprowadzenia prosimy o zapoznanie się z przedstawionymi poniżej zasadami, które muszą być spełnione, ażeby przeprowadzony w Państwa mieszkaniu remont nie przyniósł negatywnych skutków dla konstrukcji budynku oraz pozostałych mieszkań.

Poniżej w poszczególnych zakładkach zawarte są ogólne warunki jakie należy spełnić przeprowadzając remont oraz warunki, których należy bezwzględnie przestrzegać przystępując do remontu poszczególnych elementów wyposażenia mieszkania: