Spółdzielnia Mieszkaniopwa Lokatorsko-Własnościowa „Wanacja” w Starachowicach funkcjonuje od 1981 r. Sąd Rejonowy w Kielcach w dniu 06.08.1981 r. postanowił zarejestrować Statut i wpisać do rejestru sądowego pod nr RS 978 nowo powstałą Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „Wanacja” w Starachowicach. Spółdzielnia powstała z podziału Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Starachowicach na bazie budowanego osiedla domów jednorodzinnych oraz Zakładu Budowy Domów Jednorodzinnych z Fabryką Domów. Spółdzielnia położona jest w południowej części miasta Starachowice a rzeka Kamienna jest naturalną granicą terenów między Spółdzielnią „Wanacja” i Starachowicką Spółdzielnią Mieszkaniową. Zasoby Spółdzielcze położone są w obrębie ulic 6-go Września, Miodowa, Pastwiska i Żytnia.

Zasoby Spółdzielni to:

  • 24 budynki wielorodzinne o pow.60.691 m2i 1015 mieszkań, 2 budynki użytkowe- pawilony i sklepy wbudowane w budynki wielorodzinne o pow.3.881 m2 p.u.
  • Zaplecze remontowo-biurowe o pow.1112 m2 p.u.
  • Klub Spółdzielczy o pow.827 m2 p.u.
  • Garaże wbudowane w ilości 146 szt. O pow.2268 m2
  • Powierzchnia gruntów 8,48 ha

Zasoby mieszkaniowe stanowią 10 nieruchomości budynkowo-gruntowych.

Na terenie tym zlokalizowana jest również infrastruktura która zabezpiecza niezbędny zakres usług do codziennego życia mieszkańców tj. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, kościół, przychodnia lekarska, apteki, kompleksy pawilonów handlowych, sklepy, poczta itp. Dogodne połączenia autobusów z centrum miasta oraz centrami handlowymi, urzędami i zakładami pracy pozwalają na szybką komunikację w dowolnych kierunkach w obrębie miasta.

Spółdzielnia poza działalnością związaną z bieżącą eksploatację zasobów własnych prowadzi odpłatną kompleksową administrację wspólnotom mieszkaniowym zlokalizowanych w obrębie zasobów. Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczno-kulturalną na rzecz swoich mieszkańców.

Działalność społeczno-kulturalna to przede wszystkim Osiedlowy Klub Spółdzielczy prowadzący koła zainteresowań, sekcje, zespoły, cykliczne imprezy o charakterze edukacyjnym, imprezy okolicznościowe, Akcja „Lato i „Zima”.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Wanacja”  tworzą :

inż. Stanisław Bzymek – Prezes Zarządu

inż. Jadwiga Pater – Z-ca Prezesa – Główny Księgowy

mgr inż. Andrzej Sierpiński – Członek Zarządu – Kierownik  Dz. Eksploatacyjno-Technicznego GZM

 

Skład Rady Nadzorczej od 28.06.2018 r.:

Lucińska Jolanta – Przewodnicząca

Pawłowski Marek – Z-ca Przewodniczącego

Glina Hubert – Sekretarz

Fiślak Waldemar – Przew. Komisji Rewizyjnej

Leszczyński Dariusz – Z-ca Przewodn. KR

Szczodrak Anna – Sekretarz KR

Tarno Anna – Członek KR

Dudek Monika Członek RN

Półtorak Magdalena – Członek RN