• Segregacja odpadów – zmiany

W wyniku rozstrzygniętego przez Gminę przetargu Przedsiębiorcą odbierającym i zagospodarowującym odpady komunalne od mieszkańców przez najbliższe 2 lata będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART BIS „ Sp. z.o.o z Kielc. Przedsiębiorca ten funkcjonuje od 2 stycznia 2019 r. Informujemy, że od 01 stycznia 2019 r. w Starachowicach obowiązywać będzie Wspólny System Segregacji Odpadów ( WSSO ). Spółdzielnia o czym informowaliśmy na początku obowiązywania ustawy, jako zarządca nieruchomości złożyła w Urzędzie Miasta, deklarację o selektywnym sposobie zbierania odpadów przez mieszkańców. Aby ułatwić Państwu segregacje odpadów podpowiadamy jak segregować odpady komunalne, do których pojemników należy wrzucać, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Starachowice.

Przystępując do segregacji należy pamiętać o tym aby:

  • Zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika
  • Wrzucać butelki bez nakrętek i korków
  • Sprawdzać znaki na opakowaniu po wykorzystaniu zawartości

Zgodnie z tym odpady będą dzielone na frakcje w podziale do pojemników o następujących kolorach:

POJEMNIK NIEBIESKI – papier gdzie wrzucamy opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, papier biurowy, prospekty, foldery,

nie wrzucamy: odpady higieniczne np. zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, kartony po mleku i napojach, papier lakierowany i powlekany folią, zanieczyszczony papier, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych.

POJEMNIK ZIELONY – szkło gdzie wrzucamy butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy : ceramiki, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby.

UWAGA : kapsle i zakrętki od słoików wrzucamy do metali i tworzyw sztucznych.

POJEMNIK ŻÓŁTY – metale i tworzywa sztuczne gdzie wrzucamy butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po mleku, słoikach, puszki po żywności, folię aluminiową, opakowania po środkach czystości, kosmetykach.

nie wrzucamy : opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

POJEMNIK BRĄZOWY – odpady ulegające biodegradacji gdzie wrzucamy odpady warzywne i owoce, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew

nie wrzucamy : ziemi , kamieni, popiół z węgla, drewno impregnowane, kości , odchody zwierzęce, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych.

Do frakcji zmieszanej komunalnej ( pojemniki w altanach ) wrzucamy wszystko czego nie można wyrzucić do pojemników kolorowych, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Nie wrzucamy do zmieszanych : przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, popiołów z domowych palenisk.

Od stycznia w większości starachowickich aptek mieszkańcy miasta mogą oddawać do specjalnych pojemników zużyte i przeterminowane leki. Przeterminowane leki muszą być oddawane bez kartonowych opakowań i ulotek informacyjnych, które powinny znaleźć się w pojemnikach koloru niebieskiego. Poniżej wykaz aptek z terenu Starachowic objętych zbieraniem przeterminowanych leków.

Jednocześnie informujemy, że od 01 stycznia opłata miesięczna od 1 osoby za odpady segregowane wynosi 12 zł, za niesegregowane 24 zł.

ODPADY WIELOGABARYTOWE – ( meble, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp. ) należy składać przy altanach śmietnikowych- szerzej na ten temat w zakładce „ odpady wielkogabarytowe „

ELEKTROŚMIECI – sprzęt AGD, RTV, zabawki elektryczne, narzędzia elektryczne i elektroniczne, gry video, telefony tradycyjne i komórkowe itp. można je oddawać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu tego rodzaju.

Odbiór elektrośmieci dokonywany jest przez firmę wywozową wg harmonogramu na jej stronie internetowej WWW.fart-kielce.pl oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie starachowickiej strefy ekonomicznej (SSE ) przy ul. E. Kwiatkowskiego Tel. 728442730

UBRANIA – stare i niepotrzebne ubrania wrzucamy do pojemników na odzież używaną, które są ustawione obok altan lub do pojemników na odpady zmieszane.

UWAGA – rodziny wielodzietne posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się o uzyskanie zwolnienia z opłat lub zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami. Zainteresowani winni skontaktować się w tej sprawie z Urzędem Miejskim Biuro Obsługi Mieszkańców.

WYKAZ APTEK Z TERENU GMINY STARACHOWICE

OBJĘTYCH ZBIERANIEM PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

L.p. Nazwa Adres
1. Starachowice ul. Rynek 16
2. Starachowice ul. Wojska Polskiego 16B
3. Super Apteka Starachowice ul. Jana Pawła II 1
4. Starachowice ul. Radomska 52
5. Super Apteka Starachowice ul. Jana Kilińskiego 26
6. Apteka cef@rm 36,6 Starachowice ul. Borkowskiego 1
7. Polskie Apteki Starachowice ul. Miodowa 10
8. Starachowice ul. Waryńskiego 6
9. Apteka cef@rm 36,6 Starachowice ul. Hutnicza 2A
10 Apteka cef@rm 36,6 Starachowice ul. Zakładowa 10
11 Polskie Apteki Starachowice ul. Lipowa 50
12 Apteka cef@rm 36,6 Starachowice ul. Rynek 38
13 Euro – Apteka Starachowice ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 14
14 Apteka Rodzinna Starachowice ul. Radomska 35
15 Apteka Rodzinna Starachowice ul. Murarska 14
16 Apteka Słoneczna Starachowice ul. Murarska 11
17 Apteka Codzienna Starachowice ul. Graniczna 18
18 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Starachowice ul. Bankowa 1
19 DOZ Apteka Dbam o Zdrowie Starachowice ul. Armii Krajowej 19
20 Apteka Słoneczna Starachowice ul. Radomska 70
  • Odpady wielkogabarytowe.

Do tej grupy odpadów zaliczamy stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, kanapy, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów.

Odpady wielkogabarytowe wystawiane są obok altan śmietnikowych w piątki do godz. 11,00 tj. w dniu wywozu ich przez Spółdzielnię na plac składowy na terenie bazy.

Wystawianie odpadów wielkogabarytowych w innych terminach jest niedopuszczalne ponieważ może powodować zagrożenie pożarowe. Dlatego należy przestrzegać tego terminu. W innych terminach odpady wielkogabarytowe mogą być samodzielnie dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. E. Kwiatkowskiego na terenie Starachowickiej Strefy Ekonomicznej w godz. 8,00 – 15,00 w dni robocze Tel. 728442730.