UCHWAŁA nr: 1/2020

W sprawie szczególnej formy zmniejszenia czynszu najmu dla przedsiębiorców korzystających z lokali użytkowych w zasobach SMLW „Wanacja” w Starachowicach

Uchawała