Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Zarząd SML – W „WANACJA” w Starachowicach ul. Żytnia 31 27-200 Starachowice ogłasza ofertowy, pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Starachowicach przy ul. Pastwiska 1. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 1.544.000,00 (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące)  złotych.

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w terminie do  28.02.2023 r.  do godz. 14.00 w siedzibie SML – W „WANACJA” w Starachowicach ul. Żytnia 31 pok. 205 (Sekretariat).

Zarząd zastrzega sobie prawo negocjacji ze  składającym ( składającymi) ofertę  ponad proponowaną w ofercie cenę.

W przypadku zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru  oferty,  Zarząd zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego   bez podania jakiejkolwiek przyczyny .

W przypadku wyboru oferty Zarząd Spółdzielni przystąpi do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości tylko  po dokonaniu pełnej wpłaty zaoferowanej (wynegocjowanej) ceny na konto Spółdzielni. W przypadku braku wpłaty w zakreślonym terminie Zarząd odstąpi od wszelkich uzgodnień dokonanych z oferentem.

W przypadku nie przystąpienia zwycięzcy do aktu notarialnego, wszelkie opłaty związane ze sprzedażą  nieruchomości  ponosi nabywca. Nieruchomość można oglądać w terminie od 15.02.2023 r.  do  28.02.2023  r.   w godz. 8,00 – 14,00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu ( tel. 41 273 37 25 , 41 273 29 00 )

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Starachowicach przy ul. Pastwiska 1 objęta księgą wieczystą KI1H/00038368/5 w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu działka nr 1268/1 o pow. 2085 m2 oraz prawo własności budynku Osiedlowego Klubu Spółdzielczego o pow. użytkowej 827,65 m2 .

Budynek częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej i oddany do użytku w 1991 r. pow. zabudowy 416 m2  pow. użytkowa 827,65 m2 , obecnie pełni funkcje Osiedlowego Klubu Spółdzielczego. Budynek wyposażony w  instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, wentylację grawitacyjną, klimatyzację, odgromową, centralnego ogrzewania, ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych.

Pomieszczenia :

Piwnica: pięć pomieszczeń w tym węzeł cieplny

Parter : wiatrołap, główny holl z szatnią, 6 pomieszczeń szkoleniowych, klatka schodowa, dwa zespoły sanitariatów i kuchnia

Piętro : sala konferencyjna ( obecnie balowa ,) dwa zespoły sanitariatów, dwa pokoje, kuchnia, dwa pomieszczenia magazynowe.

Piętro posiada dodatkowo odrębne wyjście schodami zewnętrznymi.

Fundamenty żelbetowe, ściany piwnic z bloczków betonowych, ściany zewnętrzne warstwowe z cegły pełnej, stropy żelbetowe wylewane i płyty stropowe. Dach konstrukcja drewniana nad salą balową kratownica, pokrycie papa i blacha.

Starachowice, dnia  09  lutego 2023 r.                                                                            

Zarząd Spółdzielni