Praca kasy

Kasa czynna w dniach od 25 do 10 dnia miesiąca następnego

w godz. od 9°° do 12°°

W korytarzach mogą przebywać tylko dwie osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości w kolejce.

Informacja

Zarząd SMLW „Wanacja” informuje, że w okresie epidemii kasa będzie czynna w budynku Spółdzielni na parterze w dniach od 25 do 10- dnia miesiąca następnego  w godz. od 9°° do 12°°.

W pomieszczeniu mogą przebywać tylko 2 osoby z zachowaniem bezpiecznej odległości i obowiązujących zasad w kolejce.

Funkcjonowanie kasy, wg nowych zasad rozpocznie się od 27 maja 2020r.