Podziękowania

Dziękujemy Mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej WANACJA za tak liczne uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 28 czerwca 2023 roku.

Dziękujemy za pozytywną ocenę naszej pracy, w tym trudnym czasie, któremu dodatkowo towarzyszyła kampania pełna dezinformacji rozpowszechnianych przez grupę mieszkańców.

Państwa wsparcie oraz udzielone absolutorium stanowią dla nas powód do satysfakcji, ale przede wszystkim są motywacją do dalszej lepszej i efektywniejszej pracy.

Przewodniczący Zarządu 

SML- W Wanacja

Marek Pawłowski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

SML- W Wanacja

Teresa Prokop