Podjazd dla niepełnosprawnych oddany do użytku.

25 czerwca 2020 r. został oddany do użytkowania podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku ul. Wysockiego 8 w Starachowicach , zrealizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Wanacja”. Podjazd stworzył warunki do wyjazdu z budynku osobom niepełnosprawnym ruchowo używających wózków, likwidując jednocześnie barierę architektoniczną w postaci schodów zewnętrznych, gdzie różnica poziomu parteru i chodnika przed budynkiem wyniosła 152 cm. Podjazd został zrealizowany z Funduszu Dostępności wspieranym wkładem finansowym PFRON i Banku Gospodarstwa Krajowego. Osoby niepełnosprawne wyraziły podziękowanie Zarządowi Spółdzielni okolicznościową statuetką. Oto widok podjazdu i statuetki .