Nowe władze SML-W WANACJA

28 czerwca 2023 roku podczas Walnego Zgromadzenia mieszkańcy zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej WANACJA wybrali swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Teresa Prokop – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Magdalena Półtorak – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Iwona Tamiołło – Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Tuźnik – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sendecki – Członek Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Jan Truchlewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Leszczyński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Ilona Kenig – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Iwona Lis – Członek Komisji Rewizyjnej

29 czerwca 2023 Rada Nadzorcza dokonała wyboru nowego składu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej WANACJA.

Marek Pawłowski – Prezes Zarządu

Anna Gajewska – Wiceprezes Zarządu, Główna Księgowa

Andrzej Sierpiński – Członek Zarządu, Kierownik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi