Nowe opłaty za ciepło

Od 1 sierpnia 2023 r. Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach wprowadza nowe stawki opłat za ciepło, zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej. W konsekwencji tych decyzji zmianie ulegną opłaty za energię cieplną uiszczane przez mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Wanacja”.

Od sierpnia ceny będą kształtowały się na następującym poziomie:

 cena ciepła – wzrost z 52,50 zł /GJ na 61,94zł/GJ tj. o 17,98%

 opłata przesyłowa – wzrost z 16,49 zł/GJ na 19,49 zł/GJ tj. o 17,95%

Wzrost wyżej wymienionych cen i w konsekwencji podwyżka zaliczek na centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę w żaden sposób nie są zależne od działań Spółdzielni, stanowią bowiem efekt wzrostu cen ciepła dostarczanego przez Zakład Energii Cieplnej w Starachowicach.

Zarząd Spółdzielni biorąc jednak pod uwagę poprzedni sezon grzewczy oraz wysokość dotychczasowych opłat za centralne ogrzewanie przygotował wniosek na posiedzenie Rady Nadzorczej obejmujący:

– zwiększenie zaliczki na opłatę zmienną centralnego ogrzewania o 8 %

– zwiększenie zaliczki na CCW o 17,98 %

– zwiększenie zaliczki na opłatę stałą CO i CCW – według obowiązującej taryfy.

Rada Nadzorcza Uchwałą numer 7/2023 z dnia 19.07.2023 r. zatwierdziła nowe opłaty za ciepło. Moc zamówiona oraz zaliczka na CCW ulegają zmianie zgodnie ze stawkami nowej taryfy natomiast zaliczka na CO wyniesie 8 %.

Jednocześnie informujemy, że opłaty za ciepło są opłatami zaliczkowymi i podlegają corocznie rozliczeniom indywidualnym.

Sezon grzewczy trwający od 1.07.2022 r. do 30.06.2023 r. zostanie rozliczony w sierpniu 2023 r.