Nagroda w VII konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy” 2022 r. w kategorii „Łatwy Dostęp”

Spółdzielnia została nagrodzona w VII konkursie „Świętokrzyscy Burzyciele Barier im. Anny Sowy” 2022 r. w kategorii „Łatwy Dostęp” organizowanym przez PFRON oddział świętokrzyski w Kielcach. Nagrodę w dniu 5 grudnia 2022 r. w Wojewódzkim Domu Kultury odebrali Prezes Zarządu Stanisław Bzymek i Członek Zarządu Andrzej Sierpiński. Wręczenia nagrody dokonali Andrzej Michalski Dyrektor oddziału świętokrzyskiego PFRON oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu Krzysztof Słoń Senator R.P. Nagroda jest wynikiem angażowania się Spółdzielni w pomoc osobom niepełnosprawnym w likwidacji barier architektonicznych w budynkach spółdzielczych takich jak: wykonanie podjazdu przy budynku Wysockiego 8, wymiana barierek i poręczy przy schodach zewnętrznych, wymiana drzwi wejściowych do budynków na półautomatyczne i wymiana wind z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Programy w tym zakresie były współfinansowane ze środków PFRON.