Korespondencja Drogą Elektroniczną

Informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska „Wanacja” w Starachowicach ul. Żytnia 31 uruchomiła możliwość przesyłania korespondencji drogą elektroniczną (m.in. zawiadomienia o opłatach za lokal, informację o saldach, komunikaty SMS).

W związku z tym, tworzona jest baza adresów e-mail oraz numerów telefonów. Zainteresowani otrzymywaniem korespondencji drogą elektroniczną, proszeni są o wypełnienie poniższej deklaracji oraz dostarczenie podpisanego dokumentu do Biura Spółdzielni. Wypełnioną oraz podpisaną deklarację można również przesłać w postaci skanu, na adres e-mail Spółdzielni.