Informacja o zmianie czynszu najmu dla najemców lokali użytkowych SMLW „Wanacja” Starachowice

W związku z trudną sytuacją na rynku wywołaną zagrożeniem koronawirusem, Zarząd Spółdzielni informuje, że najemcy lokali użytkowych mogą ubiegać się o obniżenie czynszu najmu lokalu lub o zwolnienie z czynszu najmu na okres od 1 kwietnia 2020r. do dnia odwołania stanu epidemii.

Wypełniony wniosek należy zaadresować i wysłać e-maliem na adres info@serwer2478312.home.pl

Dokumenty do pobrania:

wniosek o zwolnienie z czynszu

wniosek o obniżenie czynszu

Uchwała nr 1/2020 Zarządu SMLW „Wanacja” w Starachowicach z dnia 2 kwietnia 2020r.  w sprawie szczególnej formy zmniejszenia czynszu najmu dla podmiotów korzystających z lokali użytkowych w zasobach SMLW ‘Wanacja” w Starachowicach.
 

Zarząd