I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych

W 2020 roku SML-W „Wanacja” w Starachowicach została nagrodzona statuetką za zajęcie I miejsca w kategorii spółdzielnie małe bez przychodu z inwestycji w X Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych. Ranking jest organizowany przez Redakcję „Domów Spółdzielczych” z Redaktorem Naczelnym Panią Marią Wiktorią Niedzielską. Ze względu na pandemię nie organizowano uroczystego wręczenia Statuetki lecz przesłano pocztą.

Zarząd Spółdzielni