Wymiana posadzek i ułożenie płytek na ścianach.

Planując w ramach przeprowadzonego remontu wymianę posadzek z terakoty w lokalu i na balkonie oraz ułożenie płytek ściennych należy:

  1. Przy wykonaniu nowych posadzek z płytek w pomieszczeniach kuchni i łazienki należy uszczelnić przejście rur kanalizacyjnych i wodnych przez strop[y i ściany oraz wykonać izolację przeciwwodne na stropie
  2. Przy układaniu płytek terakotowych na balkonie należy wykonać izolację  przeciwwilgociową i obróbki blacharskie a następnie układać posadzkę, szczelnie wypełniając spoiny między płytkami celem zapobieżenia penetracji wody z opadów atmosferycznych i przemakanie jej pod płytkami
  3. Pozostawić w rezerwie minimum 1 m2 płytek w razie konieczności usuwania awarii. W przypadku wystąpienia awarii pionu kanalizacyjnego wodnego lub centralnego ogrzewania koszty odtwarzania ścian, tynków i podłoży pod posadzką obciążają Spółdzielnię, natomiast koszty odtworzenia okładzin z płytek ściennych i posadzek obciążają właścicieli lokali.
  4. W obrębie urządzeń oraz armatury odcinającej lub regulującej oraz w instalacji w części wspólnej ( piony, wodomierze, zawory odcinające ) należy zapewnić dostęp umożliwiający ich wymianę lub odczyt oraz prawidłowe funkcjonowanie. Dostęp w postaci drzwiczek winien wynosić minimum 25×25 cm.
  5. Nie wolno zabudowywać otworów wentylacyjnych ani zmniejszać ich wymiarów.
  6. Zakończenie robót należy zgłosić się do administracji Spółdzielni.