Zmiana ceny wody

  • Post category:Wiadomości

Od dnia '01 września 2018' do '31 sierpnia 2019' ulega zmianie cena wody. Nowa cena to 10,52 zł /m3